Whatsapp
Human Resources Form

  Human Resources

   

  İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

  Sayın Çalışanlarımız,

  Maygold Otomotiv A.Ş. olarak, çalışanlarımızın refahını, gelişimini ve memnuniyetini ön planda tutan bir şirketiz. İnsan kaynakları politikamız, iş etiği, adalet ve açıklık prensiplerine dayanmaktadır. Aşağıda belirtilen temel prensipler, Maygold Otomotiv A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası'nı oluşturmaktadır:

  1. ÇALIŞAN HAKLARI VE ADALET: Her çalışanımızın saygı görmeyi, adil ve eşit muamele görmeyi hak ettiğine inanıyoruz. İşe alım sürecinden itibaren, terfi ve ödüllendirme uygulamalarına kadar, her aşamada adalet ve şeffaflık prensiplerini benimsiyoruz.

  2. İŞE ALIM VE GELİŞİM: En iyi yetenekleri çekmek ve korumak için etkili bir işe alım süreci uyguluyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın sürekli gelişimine olanak sağlamak amacıyla eğitim ve gelişim programları sunuyoruz.

  3. ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE MUTLULUĞU: Çalışanlarımızın sağlığı ve mutluluğu, iş başarımını etkiler. Bu nedenle, işyerinde güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak, iş ve özel yaşam dengesini desteklemek önceliklerimiz arasındadır.

  4. İŞ ETİĞİ VE DÜRÜSTLÜK: Maygold Otomotiv A.Ş. olarak, dürüstlük, şeffaflık ve etik değerlere olan bağlılığı teşvik ediyoruz. Çalışanlarımızdan, iş etiğine ve şirket değerlerine uygun davranmalarını bekliyoruz.

  5. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: İyi bir işyeri kültürü oluşturmak için, açık iletişimi destekliyoruz. Her seviyedeki yöneticilerimiz, çalışanlarımızın görüşlerini duymaya ve çözüm odaklı bir şekilde işbirliği yapmaya teşvik edilmektedir.

  6. ÇALIŞANLAR ARASI EŞİTLİK: Çeşitliliği ve farklı bakış açılarını değerli buluyoruz. Maygold Otomotiv A.Ş. olarak, ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, engellilik durumu veya diğer herhangi bir ayrımcılık temelinde eşit ve adil bir iş ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

  Bu politika, Maygold Otomotiv A.Ş. tarafından benimsenen temel değerleri yansıtmaktadır ve her çalışanımızın bu değerlere saygı göstermesi beklenmektedir.

  İlgilendiğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

  Saygılarımla,

  Maygold Otomotiv A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı